جام جم 6 مهر

 

راه اندازي پايگاه اينترنتي نقاش قهوه خانه اي

 

پايگاه اينترنتي آثار استاد حسن اسماعيل زاده ، طراح و نقاش قهوه خانه اي راه اندازي شد.

اين پايگاه - که به نشاني www.ISMAELZADEH.com در فضاي اينترنت قابل دسترسي است - نمايشگاه مجازي آثار اين هنرمند پيشکسوت است و بازديد از آثار اين هنرمند را ممکن مي سازد.